Greek tour announced

Night Club "Greek tour 2012" on November

1/11@ Athens

2/11@ Patras

3/11@ Kastoria

4/11@ Trikala